Faktoring - jak to działa?

Faktoring – w trosce o płynność i stabilizację Twojej firmy

Dowiedz się więcej!

Klikając przycisk "Proszę o kontakt" Wyrażam zgodę na używanie przez telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla marketingu bezpośredniego produktów własnych Sanfaktoring Sp. z o.o., zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności wyrażenia powyższej zgody oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.

Zachowanie płynności finansowej to „być albo nie być” każdego przedsiębiorcy. Niejednokrotnie sytuacja finansowa firmy wisi na włosku przez zaległe należności. Kontrahenci opóźniają się z płatnością za wykonane usługi lub dostarczone towary. W konsekwencji powstają zatory płatnicze, które prowadzą do sporych problemów finansowych, a w najgorszym przypadku do bankructwa firmy. Rozwiązaniem, które cieszy się coraz większą popularnością jest faktoring. Co to znaczy?

Sytuacja polskich przedsiębiorców

Co roku sytuacja polskich przedsiębiorców jest opisana w Europejskim Raporcie Płatności. Wynika z niego, że nieterminowe płatności są problemem, z którym mierzy się cała Europa. Polskim przedsiębiorcom z pewnością nie pomagają nieuregulowane ustawodawstwo oraz niekorzystna kultura płatności. A jak to wygląda w liczbach? Pandemia ma mocny wpływ na polską gospodarkę. Wiele osób w wyniku utraty pracy znajdzie się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Będzie to rzutowało na opóźnienia w płatnościach, a tym samym na płynność finansową przedsiębiorców. Już teraz wyraźnie widoczna staje się różnica pomiędzy oferowanym czasem płatności, a faktycznym opłaceniem należności. Dla firm z sektora publicznego wynosi 20 dni. Na drugim miejscu jest sektor B2B, gdzie na płatności trzeba poczekać do 17 dni. Ale wśród badanych respondentów aż 45% uważa, że tendencja ta ulegnie zmianie. Na gorsze niestety. W tej sytuacji poszukują rozwiązań, które pomogą im zachować płynność finansową i dalej prowadzić firmę.

Co to jest faktoring?

Obok kredytu w banku, jedną z najpopularniejszych form zarządzania należnościami firmowymi jest faktoring. O tym rozwiązaniu przedsiębiorcy myślą najczęściej w chwili, gdy mają problem z nieterminowym opłacaniem faktur wystawianych za świadczone usługi lub sprzedane towary. Jest to produkt, który ułatwia zachowanie płynności finansowej w każdej firmie. Przedsiębiorcy korzystają z faktoringu, gdyż dzięki temu nie muszą ściągać należności od dłużnika. Zajmuje się tym firma faktoringowa, z którą przedsiębiorca rozpoczyna współpracę. Faktoring dotyczy trzech podmiotów: faktora, faktoranta oraz dłużnika. Te trzy persony łączy nieopłacona faktura wynikająca z transakcji kupna – sprzedaży. Faktor to podmiot, który świadczy usługę faktoringu na rzecz właściciela firmy (faktorant). Przejmuje od niego niezapłacone świadczenia, które ściąga od nierzetelnego kontrahenta (dłużnika faktoranta). Faktoring jest usługą, która wiąże się nie tylko z zachowaniem płynności finansowej w firmie. Faktor finansuje wierzyciela i jednocześnie przejmuje ryzyko braku spłaty.

Rodzaje faktoringu

Na rynku wyróżniamy następujące rodzaje faktoringu: pełny, niepełny oraz mieszany. W pierwszym z nich faktor przejmuje 100% ryzyka niewypłacalności dłużnika. Pieniądze, które przeleje faktorantowi są bezzwrotne. Ten rodzaj faktoringu jest najpopularniejszy wśród dynamicznie rozwijających się działalności gospodarczych. Faktoring niepełny zobowiązuje przedsiębiorcę do windykacji należności. W przypadku, gdy dłużnik nie spłaci jego zobowiązania, musi zwrócić faktorowi środki, które ten przelał na jego konto. Jest to rozwiązanie idealne dla przedsiębiorców, którzy doskonale znają swoich kontrahentów i mogą pozwolić sobie na przejęcie części ryzyka. Faktoring mieszany oznacza podział ryzyka wypłacalności dłużnika pomiędzy faktora i faktoranta. Istnieje również faktoring jawny, tajny i półjawny. Są to rodzaje, które wyróżnia się ze względu na konieczność powiadamiania dłużnika o podpisaniu współpracy między faktorem a faktorantem. Oznacza to, że faktoring jest rozwiązaniem dopasowanym do potrzeb każdego przedsiębiorcy. Uwzględnia nie tylko możliwości finansowe firmy, ale ułatwia dbanie o relacje biznesowe z kontrahentami.

Kiedy warto skorzystać z faktoringu?

Z faktoringu korzystają przedsiębiorcy, którzy stosują w codziennej pracy faktury z wydłużonym terminem płatności. Jest to rozwiązanie, które ułatwia zachowanie płynności finansowej i terminowe regulowanie firmowych należności. Jego popularność wzrasta ze względu na możliwość uzyskania szybkiego dostępu do pieniędzy, którymi można swobodnie obracać. Jest to rozwiązanie wybierane przez przedsiębiorców zabezpieczających się przed podjęciem współpracy z nowym kontrahentem. Nieznajomość pozycji rynkowej nowego klienta ani jego kultury płacenia faktur są problemami, z którymi przedsiębiorcy mierzą się na co dzień. Skorzystanie z faktoringu buduje pozytywny wizerunek przedsiębiorcy w oczach kontrahentów. Jest to cecha niezwykle pożądana, gdyż sprawia, że oferta Twojej firmy staje się bardziej konkurencyjna. Faktoring jest narzędziem, z którego przedsiębiorcy korzystają także, by zdyscyplinować swoich dłużników. Dzięki współpracy z faktorem, właściciel firmy uzyskuje płynność finansową i doskonale radzi sobie z nieterminowymi płatnościami za zaległe faktury.

Faktoring – zdalna usługa finansowania

Na korzyść tej usługi działa również fakt, że formalności ogranicza się do absolutnego minimum. Wystarczy zarejestrować się na platformie internetowej San Faktoring lub skontaktować się z nami telefonicznie. Po uzupełnieniu danych, następnym krokiem jest wybór faktury, którą zdecydujesz się sprzedać naszej firmie. I na tym koniec. Całość zajmie nie więcej niż 15 minut. Wszelkie formalności załatwisz za pośrednictwem kilku kliknięć lub krótkiej rozmowy telefonicznej. Teraz pozostaje oczekiwać na weryfikację. Jest to czas, w którym poddajemy analizie faktorowalność transakcji. Oznacza to ocenę realnych zagrożeń, które utrudniają ściągnięcie należności od dłużnika. Jeżeli proces weryfikacji zakończy się sukcesem, pieniądze znajdą się na Twoim koncie do 24 godzin. Usługa ta jest w pełni zdalna i nie wymaga przedłożenia materialnych zabezpieczeń. Informacja o Twojej zdolności kredytowej też nie będzie nam potrzebna. Wystarczą faktury oraz weksel własny. Faktoring to rozwiązanie, które powstało z myślą o wsparciu płynności finansowej polskich przedsiębiorców. Jeżeli podobne problemy zauważyłeś w strukturze swojej firmy, być może jest to produkt, nad którym warto się zastanowić.

Zagłosowało: 10 średnia: 4.5

SPÓJRZ JAKIE TO PROSTE